UGOVOR ZA TELEVIZIJU
UGOVOR ZA INTERNET
OPŠTI USLOVI KDS
OPŠTI USLOVI INTERNET
PRAVILNIK O REŠAVANJU PRIGOVORA
D.O.O. “SAT SISTEM” BELA CRKVA
UL. VOJVOĐANSKIH BRIGADA BB, SOLITER B
26 340 BELA CRKVA , TEL/FAX 013 / 853 - 899
Telefon za prijavu reklamacija: 0800 / 700 - 803